Praca dyplomowa

Zapraszam Państwa do realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej oraz pracy dyplomowej magisterskiej. W przypadku obu tych prac obszar moich zainteresowań przedstawia się następująco:

 • algorytmy sterowania manipulatorami mobilnymi
  • rozszerzona metoda siły pozornej,
 • robotyka kosmiczna,
 • percepcja robota,
 • lokalizacja robota,
 • planowanie ścieżki i trajektorii robota,
 • systemy wbudowane,
  • systemy mikrokontrolerowe,
  • usługi sieciowe,
 • systemy Internet of Things,
  • protokoły transmisji,
  • usługi sieciowe,
  • moduły systemów pomiarowych

W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo na współpracę w zakresie promotorstwa pracy dyplomowej proszę o wiadomość i dostarczenie następujących informacji:

Temat pracy (pl)
Temat pracy powinien być na tyle ogólny, aby możliwa była ewentualna modyfikacja realizacji. Powinien być on krótki i zwięzły.

Temat pracy (en)
Tłumaczenie zaproponowanego tematu na język angielski.

Zadania do wykonania
Lista punktów (od 4 do 8 punktów), w której wyszczególnione są poszczególne etapu realizacji pracy.

Literatura
Pozycje bibliograficzne. Książki oraz artykuły naukowe. Przynajmniej 3 pozycje, maksymalnie 6.
Proszę nie umieszczać linków do stron. W niektórych przypadkach można umieścić odwołania do dokumentacji technicznej (maksymalnie jedna pozycja).
Przykłady bibliograficzne:

(książka)
K. Tchoń, A. Mazur, I. Dulęba, R. Hossa, R. Muszyński. Manipulatory i roboty mobilne: modele, planowanie ruchu, sterowanie. Warszawa, PLJ, 2000.

(artykuł w czasopiśmie)
K. Kozłowski, D. Pazderski. Modeling and control of a 4-wheel skid-steering mobile robot. Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 2004, wolumen14, numer 4, s. 477-496.

(artykuł konferencyjny)
C. Samson, K. Ait-Abderrahim. Feedback control of a nonholonomic wheeled cart in cartesian space. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation. Sacramento, 1991, s. 1136-1141

Specyficzne dla pracy dyplomowej inżynierskiej

Cel i zakres pracy
Krótki opis składający się z 2-4 zdań. Zwięzłe omówienie obszaru w jakim jest umiejscowiona praca oraz jakiego aspektu ona dotyczy.
Brak nacechowania emocjonalnego w opisie!

Specyficzne dla pracy dyplomowej magisterskiej

Aspekty badawczy
Co z badawczego punktu widzenia należy wykonać; 2-4 zdania opisu.
Na przykład: opracowanie nowego algorytmu, który w porównaniu z istniejącymi będzie lepszy w jakimś konkretnym aspekcie.
Brak nacechowania emocjonalnego w opisie!

Aspekt inżynierski
Co z inżynierskiego punktu widzenia należy wykonać; 2-4 zdania opisu.
Na przykład: implementacja algorytmu.
Brak nacechowania emocjonalnego w opisie!

Szablon pracy dyplomowej

Szablon pracy dyplomowej może zostać ściągnięty za pomocą poniższego linku. Oryginalna wersja szablonu pochodzi ze strony dra inż. Adama Ratajczaka.

Prace dotychczas zrealizowane

 • M. Adamczyk, Wykorzystanie silników BLDC w robocie balansującym, The usage of BLDC motors in a self-balancing robot, 2020
 • K. Bajak, System sterowania ruchem z użyciem środowiska symulacyjnego, Traffic control system for a simulation environment, 2020
 • G. Cieślar, Porównanie wydajności wybranych filtrów AHRS, Performance comparison of selected AHRS filters, 2020
 • M. Domagała, System automatycznego śledzenia trajektorii lotu rakiety eksperymentalnej, Automatic flight trajectory tracking system for an experimental rocket, 2020
 • K. Gałuszka, System sterowania hulajnogą elektryczną, Electric scooter control system, 2020
 • W. Gołębiowski, Porównanie wybranych algorytmów planowania ścieżki dla robota mobilnego, Comparison of selected path planning algorithms for mobile robot, 2020
 • W. Klimek, System zdalnego sterowania z telemetrią dla bezzałogowego statku powietrznego, Remote control system with telemetry data link for UAV, 2020
 • P. Nowik, System stabilizacji orientacji dla kamery satelitarnej, Attitude control system for a satellite camera, 2020
 • M. Gottschling, Badanie efektywności algorytmów sterowania dla bezzałogowych statków latających, Efficiency of control algorithm for unmanned aerial vehicle, 2020
 • P. Marczewski, Metody akceleracji obliczeń przy użyciu platformy FPGA, Methods of computing acceleration using FPGA platform, 2020
 • M. Chlebowski, Badanie akceleracji obliczeń w systemach wbudowanych, Study of computing acceleration in embedded systems, 2019
 • J. Pal, Budowa nadajnika telemetrycznego dużego zasięgu do zastosowań w aeronautyce, Long range telemetry transmitter for aeronautics purposes, 2019