Praca dyplomowa

Zapraszam Państwa do realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej oraz pracy dyplomowej magisterskiej. W przypadku obu tych prac obszar moich zainteresowań przedstawia się następująco:

 • algorytmy sterowania manipulatorami mobilnymi
  • rozszerzona metoda siły pozornej,
 • robotyka kosmiczna,
 • percepcja robota,
 • lokalizacja robota,
 • planowanie ścieżki i trajektorii robota,
 • systemy wbudowane,
  • systemy mikrokontrolerowe,
  • usługi sieciowe,
 • systemy Internet of Things,
  • protokoły transmisji,
  • usługi sieciowe,
  • moduły systemów pomiarowych

W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo na współpracę w zakresie promotorstwa pracy dyplomowej proszę o wiadomość i dostarczenie poniższych informacji. Dostarczenie informacji powinno być jak w formie poniżej.

Uwaga w przypadku pracy pisanej w języku polskim należy pozostawić jedynie pierwsze tagi. Analogicznie, w przypadku pracy w języku angielskim należy pozostawić jedynie alternatywne tagi w języku angielskim. Proszę mieć na uwadze, że również sam opis powinien być we właściwym języku.

[TYTUŁ PRACY PL] / [TITLE IN POLISH]

tytuł pracy w języku polskim.

[TYTUŁ PRACY EN] / [TITLE IN ENGLISH]

Tytuł pracy w języku angielskim.

[CEL PRACY] / [OBJECTIVE OF THE THESIS]

Krótki opis składający się z 3-4 zdań. Zwięzłe omówienie obszaru w jakim jest umiejscowiona praca oraz jakiego aspektu ona dotyczy.
Brak nacechowania emocjonalnego w opisie!

[ASPEKT BADAWCZY] / [RESEARCH ASPECT]

Opis badawczego charakteru pracy. Co w ramach pracy zostanie zbadane, np. wpływ wykorzystanej metody klasyfikacji na efektywność realizacji zadania rozpoznawania, zbadanie, który algorytm pozwala osiągnięcie najlepszych wyników przy spełnieniu danych kryteriów (3-4 zdania).

[ASPEKT INŻYNIERSKI] / [ENGINEERING ASPECT]

Opis aspektu inżynierskiego pracy. Co należy wykonać w ramach pracy dyplomowej, np. implementacja oprogramowania, algorytmu, integracja środowiska, wykonanie elementów mechanicznych i ich złożenie, itp. (3-4 zdania).

[RODZAJ PRACY] / [TYPE OF THE THESIS]

eksperymentalna/projektowa/studialno-analityczna

Należy wybrać jedną z powyższych.

[HARMONOGRAM] / [SCHEDULE]

Kamienie milowe wraz z czasową estymacją potrzebną na ich osiągnięcie. Około 5 pozycji.

W przypadku pracy inżynierskiej harmonogram należy rozpisać na 10 tygodni.

W przypadku pracy magisterskiej harmonogram należy rozpisać na 15 tygodni.

[KONSULTANT] / [CONSULTANT]

[WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM / KONSULTANT] / [COOPERATION WITH INDUSTRY/ CONSULTANT]

[LITERATURA] / [BIBLIOGRAPHY]

Pozycje bibliograficzne. Książki oraz artykuły naukowe. Przynajmniej 3 pozycje.
Proszę nie umieszczać linków do stron. W niektórych przypadkach można umieścić odwołania do dokumentacji technicznej (maksymalnie jedna pozycja).
Przykłady bibliograficzne:

(książka)
K. Tchoń, A. Mazur, I. Dulęba, R. Hossa, R. Muszyński. Manipulatory i roboty mobilne: modele, planowanie ruchu, sterowanie. Warszawa, PLJ, 2000.

(artykuł w czasopiśmie)
K. Kozłowski, D. Pazderski. Modeling and control of a 4-wheel skid-steering mobile robot. Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 2004, wolumen14, numer 4, s. 477-496.

(artykuł konferencyjny)
C. Samson, K. Ait-Abderrahim. Feedback control of a nonholonomic wheeled cart in cartesian space. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation. Sacramento, 1991, s. 1136-1141

Szablon pracy dyplomowej

Szablon pracy dyplomowej może zostać ściągnięty za pomocą poniższego linku. Oryginalna wersja szablonu pochodzi ze strony dra inż. Adama Ratajczaka.

Oświadczenie

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na pracę dyplomową to może zostać ona opublikowana na stronie. Publikacja jest dobrowolna. W tym celu wymagane jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu oświadczenia. Dokument można znaleźć poniżej.

Prace dotychczas zrealizowane

Niektóre z prac można ściągnąć w formie elektronicznej, jeżeli wcześniej zostało dostarczone odpowiednie oświadczenie autora.

 • M. Wójcik, Przenośny zasilacz regulowany sterowany mikrokontrolerem, Portable, adjustable power supply with microcontroller control, 2023 [PDF]
 • P. Sucharzewski, Autonomiczny system odzyskiwania rakiet eksperymentalnych , Autonomous system of experimental rocket recovery, 2023
 • M. Wlazło, Wykorzystanie sieci neuronowych do generowania melodii w stylu country, The use of neural networks for generating country style melodies, 2023 [PDF]
 • Ł. Walczak, System kontroli orientacji rakiety eksperymentalnej, Attitude control system for an experimental rocket, 2023 [PDF]
 • K. Szczepanowski, Porównanie wybranych metod lokalizacji robota mobilnego, Comparison of selected methods for locating a mobile robot, 2023 [PDF]
 • M. Kaniowski, Porównanie algorytmów Q-learning i deep Q-learning na przykładzie gry komputerowej Wąż, Comparison of Q-learning and deep Q-learning algorithms on the example of a Snake computer game, 2023 [PDF]
 • P. Jaskuła, Porównanie algorytmów planowania ścieżki opartych na Q-Learningu, Comparison of Q-learning based path planning algorithms, 2023 [PDF]
 • M. Kaniewski, Sterowanie dronem za pomocą gestów dłoni z wykorzystaniem przetwarzania obrazów, Drone control with hand gestures using image processing, 2022 [PDF]
 • W. Jarzyna, Sterownik silnika synchronicznego o zmiennym strumieniu magnetycznym wirnika, Controller for a synchronous motor with the variable magnetic flux, 2022
 • J. Gągorowski, Stacja meteorologiczna komunikująca się z aplikacją mobilną, Meteorological station communicating with a mobile application, 2022
 • B. Wroński, System zarządzania w zastosowaniach akwarystycznych, Management system for aquarium applications, 2022 [PDF]
 • K. Góra, Wykorzystanie mikrokontrolera w układzie pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego, The usage of a microcontroller in a system for obtaining energy from solar radiation, 2022
 • P. Ociepa, Wykrywanie i rozpoznawanie znaków drogowych w czasie rzeczywistym, Real time detection and recognition of road signs, 2022
 • M. Konieczny, Budowanie map otoczenia dla robota mobilnego w środowisku ROS, Environment map building for a mobile robot in ROS, 2022 [PDF]
 • A. Jankowiak, Wykorzystanie sieci neuronowej do określenia podobieństwa między dwoma twarzami, The use of neural network for similarity estimation between two faces, 2022 [PDF]
 • W. Gołębiowski, Odometria robota mobilnego z zastosowaniem uczenia maszynowego, Machine learning based odometry for a mobile robot, 2022 [PDF]
 • M. Torhunakov, Mapa histogramów w lokalizacji robota mobilnego, Map of histogram in mobile robot localization, 2022
 • K. Matusiak, Zastosowania technologii Internetu Rzeczy w inteligentnych budynkach, The use of IoT devices in smart home applications, 2021
 • D. Jarząbek, Wykorzystanie sygnałów EEG do sterowania robotem mobilnym, The usage of EEG signals to control a mobile robot, 2021
 • M. Drygiel, Rozpoznawanie jednostek na zdjęciach z użyciem zbudowanego modelu na podstawie bazy danych, Recognizing individuals on images with a built model given a database, 2021
 • K. Błaszczak, Aplikacja webowa pomagająca w organizacji i analizie ofert ze sklepów e-commerce, A web application that helps in the organization and analysis of offers from e-commerce stores, 2021 [PDF]
 • B. Piech, Uwierzytelnianie w systemie IoT za pomocą technologii Blockchain, Authentication in IoT using Blockchain technology, 2021 [PDF]
 • P. N. Merelas, Przemysłowy robot malarski, Industrial painting robot, 2021
 • P. Bogdoł, Sterowanie rojem robotów w środowisku symulacyjnym, Robot swarm control in simulated environment, 2021 [PDF]
 • Ł. Mastalerz, Symulacja komunikacji pomiedzy węzłami Internetu Rzeczy w sieci rozproszonej, Communication simulation between Internet-of-Things nodes in a distributed network, 2021
 • M. Adamczyk, Wykorzystanie silników BLDC w robocie balansującym, The usage of BLDC motors in a self-balancing robot, 2020
 • K. Bajak, System sterowania ruchem z użyciem środowiska symulacyjnego, Traffic control system for a simulation environment, 2020
 • G. Cieślar, Porównanie wydajności wybranych filtrów AHRS, Performance comparison of selected AHRS filters, 2020
 • M. Domagała, System automatycznego śledzenia trajektorii lotu rakiety eksperymentalnej, Automatic flight trajectory tracking system for an experimental rocket, 2020
 • K. Gałuszka, System sterowania hulajnogą elektryczną, Electric scooter control system, 2020
 • W. Gołębiowski, Porównanie wybranych algorytmów planowania ścieżki dla robota mobilnego, Comparison of selected path planning algorithms for mobile robot, 2020, [PDF]
 • W. Klimek, System zdalnego sterowania z telemetrią dla bezzałogowego statku powietrznego, Remote control system with telemetry data link for UAV, 2020
 • P. Nowik, System stabilizacji orientacji dla kamery satelitarnej, Attitude control system for a satellite camera, 2020
 • M. Gottschling, Badanie efektywności algorytmów sterowania dla bezzałogowych statków latających, Efficiency of control algorithm for unmanned aerial vehicle, 2020
 • P. Marczewski, Metody akceleracji obliczeń przy użyciu platformy FPGA, Methods of computing acceleration using FPGA platform, 2020
 • M. Chlebowski, Badanie akceleracji obliczeń w systemach wbudowanych, Study of computing acceleration in embedded systems, 2019
 • J. Pal, Budowa nadajnika telemetrycznego dużego zasięgu do zastosowań w aeronautyce, Long range telemetry transmitter for aeronautics purposes, 2019