Praca dyplomowa

Zapraszam Państwa do realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej oraz pracy dyplomowej magisterskiej. W przypadku obu tych prac obszar moich zainteresowań przedstawia się następująco:

 • algorytmy sterowania manipulatorami mobilnymi
  • rozszerzona metoda siły pozornej,
 • robotyka kosmiczna,
 • percepcja robota,
 • lokalizacja robota,
 • planowanie ścieżki i trajektorii robota,
 • systemy wbudowane,
  • systemy mikrokontrolerowe,
  • usługi sieciowe,
 • systemy Internet of Things,
  • protokoły transmisji,
  • usługi sieciowe,
  • moduły systemów pomiarowych

W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo na współpracę w zakresie promotorstwa pracy dyplomowej proszę o wiadomość i dostarczenie następujących informacji:

Temat pracy (pl)
Temat pracy powinien być na tyle ogólny, aby możliwa była ewentualna modyfikacja realizacji. Powinien być on krótki i zwięzły.

Temat pracy (en)
Tłumaczenie zaproponowanego tematu na język angielski.

Zadania do wykonania
Lista punktów (od 4 do 8 punktów), w której wyszczególnione są poszczególne etapu realizacji pracy.

Literatura
Pozycje bibliograficzne. Książki oraz artykuły naukowe. Przynajmniej 3 pozycje, maksymalnie 6.
Proszę nie umieszczać linków do stron. W niektórych przypadkach można umieścić odwołania do dokumentacji technicznej (maksymalnie jedna pozycja).
Przykłady bibliograficzne:

(książka)
K. Tchoń, A. Mazur, I. Dulęba, R. Hossa, R. Muszyński. Manipulatory i roboty mobilne: modele, planowanie ruchu, sterowanie. Warszawa, PLJ, 2000.

(artykuł w czasopiśmie)
K. Kozłowski, D. Pazderski. Modeling and control of a 4-wheel skid-steering mobile robot. Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 2004, wolumen14, numer 4, s. 477-496.

(artykuł konferencyjny)
C. Samson, K. Ait-Abderrahim. Feedback control of a nonholonomic wheeled cart in cartesian space. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation. Sacramento, 1991, s. 1136-1141

Specyficzne dla pracy dyplomowej inżynierskiej

Cel i zakres pracy
Krótki opis składający się z 2-4 zdań. Zwięzłe omówienie obszaru w jakim jest umiejscowiona praca oraz jakiego aspektu ona dotyczy.
Brak nacechowania emocjonalnego w opisie!

Specyficzne dla pracy dyplomowej magisterskiej

Aspekty badawczy
Co z badawczego punktu widzenia należy wykonać; 2-4 zdania opisu.
Na przykład: opracowanie nowego algorytmu, który w porównaniu z istniejącymi będzie lepszy w jakimś konkretnym aspekcie.
Brak nacechowania emocjonalnego w opisie!

Aspekt inżynierski
Co z inżynierskiego punktu widzenia należy wykonać; 2-4 zdania opisu.
Na przykład: implementacja algorytmu.
Brak nacechowania emocjonalnego w opisie!

Szablon pracy dyplomowej

Szablon pracy dyplomowej może zostać ściągnięty za pomocą poniższego linku. Oryginalna wersja szablonu pochodzi ze strony dra inż. Adama Ratajczaka.

Oświadczenie

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na pracę dyplomową to może zostać ona opublikowana na stronie. Publikacja jest dobrowolna. W tym celu wymagane jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu oświadczenia. Dokument można znaleźć poniżej.

Prace dotychczas zrealizowane

 • M. Adamczyk, Wykorzystanie silników BLDC w robocie balansującym, The usage of BLDC motors in a self-balancing robot, 2020
 • K. Bajak, System sterowania ruchem z użyciem środowiska symulacyjnego, Traffic control system for a simulation environment, 2020
 • G. Cieślar, Porównanie wydajności wybranych filtrów AHRS, Performance comparison of selected AHRS filters, 2020
 • M. Domagała, System automatycznego śledzenia trajektorii lotu rakiety eksperymentalnej, Automatic flight trajectory tracking system for an experimental rocket, 2020
 • K. Gałuszka, System sterowania hulajnogą elektryczną, Electric scooter control system, 2020
 • W. Gołębiowski, Porównanie wybranych algorytmów planowania ścieżki dla robota mobilnego, Comparison of selected path planning algorithms for mobile robot, 2020
 • W. Klimek, System zdalnego sterowania z telemetrią dla bezzałogowego statku powietrznego, Remote control system with telemetry data link for UAV, 2020
 • P. Nowik, System stabilizacji orientacji dla kamery satelitarnej, Attitude control system for a satellite camera, 2020
 • M. Gottschling, Badanie efektywności algorytmów sterowania dla bezzałogowych statków latających, Efficiency of control algorithm for unmanned aerial vehicle, 2020
 • P. Marczewski, Metody akceleracji obliczeń przy użyciu platformy FPGA, Methods of computing acceleration using FPGA platform, 2020
 • M. Chlebowski, Badanie akceleracji obliczeń w systemach wbudowanych, Study of computing acceleration in embedded systems, 2019
 • J. Pal, Budowa nadajnika telemetrycznego dużego zasięgu do zastosowań w aeronautyce, Long range telemetry transmitter for aeronautics purposes, 2019