Ogłoszenia

Wszystkie zajęcia będą odbywać się za pomocą systemu do telekonferencji Zoom.

Hasło zostało rozesłane za pomocą systemu poczty studenckiej.

Linkido telekonferencji

Aby uczestniczyć w spotkaniu należy wykorzystać swoje dane logowania do poczty studenckiej.


Kurs dla studentów Sterowniki Robotów — laboratorium.

https://eportal.pwr.edu.pl/course/view.php?id=985

Uwaga! Formalnym wymaganiem na zaliczenie przesłanych programów jest:

Projekt należy wysyłać wyłącznie za pośrednictwem eprtalu.

  • Wykonanie ich w środowisku STM32CubeIDE,
  • Poprawna kompilacja bez błędów i ostrzeżeń,
  • Archiwum zip zawierające projekt bez katalogu Debug.