Wszystkie zajęcia będą odbywać się za pomocą systemu do telekonferencji Zoom. / All classes will be held using teleconference system Zoom.

Hasło zostało rozesłane za pomocą systemu poczty studenckiej. / Password to the zoom meeting was sent via e-mail.

Linkido telekonferencji / Link to teleconference system:

Aby uczestniczyć w spotkaniu należy wykorzystać swoje dane logowania do poczty studenckiej. / To participate in the teleconference please use your PWr Student Credentials.


Kurs dla studentów Sterowniki Robotów — laboratorium.

https://eportal.pwr.edu.pl/course/view.php?id=985

Uwaga! Formalnym wymaganiem na zaliczenie przesłanych programów jest:

Projekt należy wysyłać wyłącznie za pośrednictwem eprtalu.

  • Wykonanie ich w środowisku STM32CubeIDE,
  • Poprawna kompilacja bez błędów i ostrzeżeń,
  • Archiwum zip zawierające projekt bez katalogu Debug.

Course for students of Advanced Robot Control — laboratory classes

https://eportal.pwr.edu.pl/course/view.php?id=2454

Attention! Formal acceptance criteria for sent project are:

Please send the project exclusively via eportal.

  • The project has to be created using STM32CubeIDE (Available project are prepeared in Atollic, however STM32CubeIDE allows to import the Atollic project).
  • Proper compilation of the project — without errors or warnings,
  • Zip archive without Debug directory.