SR — Wykład

Zasady zaliczenia

O mikrokontrolerach w robotyce. Zwięzłe omówienie wewnętrznych peryferiów mikrokontrolera oraz procesu towarzyszących podczas wytwarzania oprogramowania dla systemów wbudowanych.

Peryferia mikrokontrolera: GPIO, liczniki, ADC, DAC, DMA, PIO.

Peryferia mikrokontrolera z szczególnym uwzględnieniem interfejsów komunikacyjnych: SPI, I2C, USART, CAN, USB, 1-Wire.

Systemy czasu rzeczywistego w robotyce: niezbędne mechanizmy ułatwiające implementację RTOS. Omówienie RTOS na przykładzie FreeRTOS.

Czujniki w robotyce oraz fuzja danych.

Silniki w robotyce: silniki prądu stałego z magnesem trwałym, silniki krokowe oraz silniki BLDS — budowa oraz sterowanie.