Przed przyjściem na konsultacje proszę o potwierdzenie swojego przybycia wysyłając list na skrzynkę pracowniczą z adresu studenckiego (@student.pwr.edu.pl) podając w nim datę oraz godzinę, a także temat konsultacji. Wiadomość proszę wysyłać z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. 

Konsultacje

Aktualne godziny konsultacji można znaleźć na stronie Systemu Wyszukiwania Prowadzących

  • Wtorek 15-17,
  • Środa 11-13.

Miejsce odbywania konsultacji to pokój 209A/C3.

For English speaking students:

Before coming to office hours please send an e-mail before the visit. The e-mail should be sent from official student e-mail address (@student.pwr.edu.pl). In the message put following informations: date and hour when you want to visit and the topic you would like to talk about. Send the message at least 24 hours in advance. 

Office hours

Current office hours can be found at  Systemu Wyszukiwania Prowadzących

  • Tuesday 15-17,
  • Wednesday 11-13.

The office hours are held in room 209A/C3.