Przed przyjściem na konsultacje proszę o potwierdzenie swojego przybycia wysyłając list na skrzynkę pracowniczą z adresu studenckiego (@student.pwr.edu.pl) podając w nim datę oraz godzinę, a także temat konsultacji.

Konsultacje

Aktualne godziny konsultacji można znaleźć na stronie Systemu Wyszukiwania Prowadzących

  • Wtorek 15-17,
  • Środa 11-13.

Miejsce odbywania konsultacji to pokój 209A/C3.

For English speaking students:

Before coming to office hours please send an e-mail before the visit. The e-mail should be sent from official student e-mail address (@student.pwr.edu.pl). In the message put following informations: date and hour when you want to visit and the topic you would like to talk about.

Office hours

Current office hours can be found at  Systemu Wyszukiwania Prowadzących

  • Tuesday 15-17,
  • Wednesday 11-13.

The office hours are held in room 209A/C3.