Przed przyjściem na konsultacje proszę o potwierdzenie swojego przybycia wysyłając list na skrzynkę pracowniczą z adresu studenckiego (@student.pwr.edu.pl) podając w nim datę oraz godzinę, a także temat konsultacji.

Konsultacje

Aktualne godziny konsultacji można znaleźć na stronie Systemu Wyszukiwania Prowadzących

Miejsce odbywania konsultacji to pokój 209A/C3.

For English speaking students:

Before coming to office hours please send an e-mail before the visit. The e-mail should be sent from official student e-mail address (@student.pwr.edu.pl). In the message put following informations: date and hour when you want to visit and the topic you would like to talk about.

Office hours

Current office hours can be found at  Systemu Wyszukiwania Prowadzących

The office hours are held in room 209A/C3.