SCR-zasady-zaliczenia.txt

Materiały dydaktyczne:

Materiały do poszczególnych laboratoriów wraz z zadaniami można znaleźć tutaj

md5_python.txt

Seminarium

Na pierwsze spotkanie seminaryjne należy przygotować propozycję co najmniej dwóch tematów.

Tutaj można znaleźć listę przykładowych zagadnień.

proTeXt — dystrubucja LaTeXa bazująca na MIKTeXu dla Windowsa

prezentacja_SCR.zip — szablon prezentacji na seminarium

Laboratorium