SCR — systemy operacyjne

SCR-zasady-zaliczenia.txt

Materiały dydaktyczne:

Materiały do poszczególnych laboratoriów wraz z zadaniami można znaleźć tutaj

md5_python.txt

Seminarium

Na pierwsze spotkanie seminaryjne należy przygotować propozycję co najmniej trzy tematy.

Systemy operacyjne do zastosowań specjalnych

 • systemy operacyjne w branży samochodowej (automotive)
 • systemy czasu rzeczywistego na platformy wbudowane
 • systemy na platformy mobilne

Centra danych i chmury obliczeniowe

 • Docker
 • Kubernates, Openshift
 • Openstack
 • Github, Webhook
 • Ci/DI, Continuous Integration — Continuous Deployment

Implementacja podsystemów Linuksa

 • systemy plików, ext3, ext4, …
 • planowanie procesów i wątków,
 • budowa jądra i sterowników,
 • synchronizacja wątków oraz procesów
 • inne.

Komunikacja sieciowa

 • Protokoły TCP, UDP, MQTT, ZeroMQ

Rozszerzenia czasu rzeczywistego do Linuxa, na przykład Xenomai, PREEMPT-RT

Raspberry Pi — wybrane zagadnienia

Rozproszone i sieciowe systemy plików (SMB/CIFS, NFS, DFS)

Bezpieczeństwo w systemach komputerowych

 • szyfrowanie, podpisy cyfrowe,
 • autentykacja, uwierzytelnianie,
 • dystrybucja kluczy, PKI,
 • VPN,
 • Kerberos,
 • Wirusy, robaki, exploity, rootkity, ataki, metody włamań,
 • ochrona przed atakami i złośliwym oprogramowaniem, analiza powłamaniowa,
 • bezpieczeństwo danych, kopie zapasowe,
 • odzyskiwanie danych/systemu po awarii/włamaniu.

Technologie sieciowe do zastosowań przemysłowych, systemów czasu rzeczywistego i systemów wbudowanych

Wirtualizacja i emulacja

 • emulacja sprzętu,
 • narzędzia i techniki wirtualizacji,
 • wirtualizacja serwerów.

Zarządzanie oprogramowaniem w systemach operacyjnych

Wydajność w systemach operacyjnych

Najnowsze trendy i techniki w programowaniu współbieżnym i rozproszonym

Algorytmy szeregowania zadań w rozproszonych systemach komputerowych

Materiały pomocnicze

proTeXt — dystrubucja LaTeXa bazująca na MIKTeXu dla Windowsa

prezentacja_SCR.zip — szablon prezentacji na seminarium

Laboratorium