O mnie

Nazywam się Wojciech Domski.

Tytuł doktora inżyniera uzyskałem w 2019 roku na Politechnice Wrocławskiej. Tematem mojej pracy doktorskiej była „Metoda siły pozornej w sterowaniu manipulatorami mobilnymi na platformach sterowanych poślizgowo”.

Od 2015 roku jestem zatrudniony na Politechnice Wrocławskiej gdzie pracuję na stanowisku naukowo-badawczym.

W trakcie mojej kariery naukowej pracowałem w kilku projektach badawczych oraz komercyjnych. Można do nich zaliczyć m.in.:

  • ReMeDi — europejski projekt badawczy, którego celem było stworzenie robota do telediagnostyki medycznej, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzanie badania palpacyjnego oraz ultrasonograficznego na odległość,
  • RobRex — autonomia dla robotów ratunkowo–eksploracyjnych,
  • Suszarka drogowa Cemar — suszarka drogowa przygotwana na zamówienie firmy Cemar,
  • NHS-ROBOT, OPUS 9 — Mobilność nieholonomicznych robotów kosmicznych w obecności przestrzennie rozległych przeszkód posiadających moment pędu.

W wolnej chwili zapraszam na mojego bloga blog.domski.pl.