Kursy

Znajdują się tutaj poszczególne kursy. Aby dostać się do odpowiedniego kursu, należy wykorzystać menu dostępne w górnej części strony. Znajdują się tu jedynie kursy prowadzone w języku polskim. Jeśli chcesz się dostać do kursów prowadzonych w języku angielskim należy przełączyć język (prawy górny róg).

Sterowniki robotów

SCR — systemy operacyjne

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów

Mechanika analityczna a teoria sterowania

Podstawy programowania

Programowanie obiektowe

Roboty mobilne

Seminarium specjalnościowe

Projekt specjalnościowy