Thesis

I invite you to writing a bachelor or a master thesis under my supervision. My interests lie in following subjects:

 • mobile manipulator control algorithms
  • extended factitious force,
 • space robotics,
 • robot’s perception,
 • robot’s localization,
 • path and trajectory planning for a robot,
 • embedded systems,
  • microcontrollers,
  • network services,
 • Internet of Things systems,
  • transmission protocols,
  • network services,
  • measurements modules

If you decide to cooperate in terms of my supervision please send me a message with following information:

Thesis subject (in Polish)
The subject should be general so possible changes of conducted work are still within its frames.

Thesis subject (in English)
Translation of proposed thesis subject to English.

Research aspect
Description of research type of work within the thesis’s scope. What will be investigated, e.g. impact of used classification method on effectives of recognition; investigation on which algorithm allows to achieve best result while not violating given criteria (2-3 sentences).

Engineer aspect
Description of engineer aspect of the work. What has to be done in scope of the thesis, e.g. implementation of software, algorithm, environment integration, mechanical elements manufacturing and assembly, etc. (2-3 sentences).

Goal and scope of work
A brief description made of 2-4 sentences. Brief subject discussion — to what field the work belongs to and what aspects are discussed.
Please us no emotionally characterised language — positive or negative!

Cel i zakres pracy
Krótki opis składający się z 2-4 zdań. Zwięzłe omówienie obszaru w jakim jest umiejscowiona praca oraz jakiego aspektu ona dotyczy.
Brak nacechowania emocjonalnego w opisie!

Nature of work
If the thesis can be considered as experimental, design or literature study?

Work schedule
Mile stones with time estimation. Approximately 5 items.

Tasks to perform
A bullet list (from 4 to max. 8 items) where all main tasks are mentioned.

Literature
Bibliography items. Books or scientific articles. At least 3 items, not more than 6.
Please do not put links to web pages. In some cases a reference to datasheet or manual can be accepted (max. 1 item).
Example of literature:

(Book)
K. Tchoń, A. Mazur, I. Dulęba, R. Hossa, R. Muszyński. Manipulatory i roboty mobilne: modele, planowanie ruchu, sterowanie. Warszawa, PLJ, 2000 (in Polish).

(article in journal)
K. Kozłowski, D. Pazderski. Modeling and control of a 4-wheel skid-steering mobile robot. Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 2004, wolumen14, no. 4, pp. 477-496.

(proceedings)
C. Samson, K. Ait-Abderrahim. Feedback control of a nonholonomic wheeled cart in cartesian space. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation. Sacramento, 1991, pp. 1136-1141

Thesis LaTex template

The template can be downloaded from following link. Original template can be downloaded from its author’s webpage (Adam Ratajczak, PhD).

Work publication statement

If you decide to work on Thesis under my supervision it can be published on this web page. Work publication is voluntary. However, to meet legal requirements it is required to send filled and signed statement as a scan. The document can be found below.

Supervised thesis

Some of the thesis presented below can be downloaded if a work publication statement have been received from the author.

 • M. Kaniewski, Sterowanie dronem za pomocą gestów dłoni z wykorzystaniem przetwarzania obrazów, Drone control with hand gestures using image processing, 2022 [PDF]
 • W. Jarzyna, Sterownik silnika synchronicznego o zmiennym strumieniu magnetycznym wirnika, Controller for a synchronous motor with the variable magnetic flux, 2022
 • J. Gągorowski, Stacja meteorologiczna komunikująca się z aplikacją mobilną, Meteorological station communicating with a mobile application, 2022
 • B. Wroński, System zarządzania w zastosowaniach akwarystycznych, Management system for aquarium applications, 2022 [PDF]
 • K. Góra, Wykorzystanie mikrokontrolera w układzie pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego, The usage of a microcontroller in a system for obtaining energy from solar radiation, 2022
 • P. Ociepa, Wykrywanie i rozpoznawanie znaków drogowych w czasie rzeczywistym, Real time detection and recognition of road signs, 2022
 • M. Konieczny, Budowanie map otoczenia dla robota mobilnego w środowisku ROS, Environment map building for a mobile robot in ROS, 2022 [PDF]
 • A. Jankowiak, Wykorzystanie sieci neuronowej do określenia podobieństwa między dwoma twarzami, The use of neural network for similarity estimation between two faces, 2022 [PDF]

 • W. Gołębiowski, Odometria robota mobilnego z zastosowaniem uczenia maszynowego, Machine learning based odometry for a mobile robot, 2022 [PDF]
 • M. Torhunakov, Mapa histogramów w lokalizacji robota mobilnego, Map of histogram in mobile robot localization, 2022
 • K. Matusiak, Zastosowania technologii Internetu Rzeczy w inteligentnych budynkach, The use of IoT devices in smart home applications, 2021
 • D. Jarząbek, Wykorzystanie sygnałów EEG do sterowania robotem mobilnym, The usage of EEG signals to control a mobile robot, 2021
 • M. Drygiel, Rozpoznawanie jednostek na zdjęciach z użyciem zbudowanego modelu na podstawie bazy danych, Recognizing individuals on images with a built model given a database, 2021
 • K. Błaszczak, Aplikacja webowa pomagająca w organizacji i analizie ofert ze sklepów e-commerce, A web application that helps in the organization and analysis of offers from e-commerce stores, 2021 [PDF]
 • B. Piech, Uwierzytelnianie w systemie IoT za pomocą technologii Blockchain, Authentication in IoT using Blockchain technology, 2021 [PDF]
 • P. N. Merelas, Przemysłowy robot malarski, Industrial painting robot, 2021
 • P. Bogdoł, Sterowanie rojem robotów w środowisku symulacyjnym, Robot swarm control in simulated environment, 2021 [PDF]
 • Ł. Mastalerz, Symulacja komunikacji pomiedzy węzłami Internetu Rzeczy w sieci rozproszonej, Communication simulation between Internet-of-Things nodes in a distributed network, 2021
 • M. Adamczyk, Wykorzystanie silników BLDC w robocie balansującym, The usage of BLDC motors in a self-balancing robot, 2020
 • K. Bajak, System sterowania ruchem z użyciem środowiska symulacyjnego, Traffic control system for a simulation environment, 2020
 • G. Cieślar, Porównanie wydajności wybranych filtrów AHRS, Performance comparison of selected AHRS filters, 2020
 • M. Domagała, System automatycznego śledzenia trajektorii lotu rakiety eksperymentalnej, Automatic flight trajectory tracking system for an experimental rocket, 2020
 • K. Gałuszka, System sterowania hulajnogą elektryczną, Electric scooter control system, 2020
 • W. Gołębiowski, Porównanie wybranych algorytmów planowania ścieżki dla robota mobilnego, Comparison of selected path planning algorithms for mobile robot, 2020
 • W. Klimek, System zdalnego sterowania z telemetrią dla bezzałogowego statku powietrznego, Remote control system with telemetry data link for UAV, 2020
 • P. Nowik, System stabilizacji orientacji dla kamery satelitarnej, Attitude control system for a satellite camera, 2020
 • M. Gottschling, Badanie efektywności algorytmów sterowania dla bezzałogowych statków latających, Efficiency of control algorithm for unmanned aerial vehicle, 2020
 • P. Marczewski, Metody akceleracji obliczeń przy użyciu platformy FPGA, Methods of computing acceleration using FPGA platform, 2020
 • M. Chlebowski, Badanie akceleracji obliczeń w systemach wbudowanych, Study of computing acceleration in embedded systems, 2019
 • J. Pal, Budowa nadajnika telemetrycznego dużego zasięgu do zastosowań w aeronautyce, Long range telemetry transmitter for aeronautics purposes, 2019