Publications

Poniżej znajduje się lista publikacji naukowych i raportów, których jestem autorem, bądź współautorem.

Dostęp do publikacji jest możliwy m.in. za pośrednictwem portalu ResearchGate.net: Wojciech Domski

Dostęp do konta w systemie ORCID można uzyskać pod tym adresem: 0000-0001-5768-8051

Publikacje naukowe

2018

Wojciech G. Domski, Alicja Mazur, Mirela M. Kaczmarek, Extended factitious force approach for control of a mobile manipulator moving on unknown terrain. Journal of Intelligent and Robotic Systems. 2018, Impact Factor: 1.583, https://doi.org/10.1007/s10846-018-0907-4

Wojciech G. Domski, Alicja Mazur, Path tracking with orthogonal parametrization for a satellite with partial state information. W: ICINCO 2018 : proceedings of the 15th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics : Porto, Portugal, 29-31 July, 2018. Vol. 2 / Kurosh Madani, Oleg Gusikhin (eds.). [B.m.] : SCITEPRESS, cop. 2018. s. 252-257.

Krzysztof Arent, Michał Prędkiewicz*, Daniel Panachida*, Wojciech G. Domski, Adam Klama, Construction, modelling and identification of an experimental and educational 2DOF manipulator for investigation of model based control algorithms. W: MMAR 2018 [Dokument elektroniczny] : 23nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics : August 27 – 30, 2018, Międzyzdroje, Poland. Danvers, MA : IEEE, cop. 2018. s. 920-925.

Wojciech G. Domski, Alicja Mazur, Odsprzęganie wejsciowo-wyjściowe satelity typu free-floating z manipulatorem planarnym. W: Postępy robotyki / pod red. Krzysztofa Tchonia i Cezarego Zielińskiego. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018. s. 75-86. (Prace Naukowe – Politechnika Warszawska. Elektronika, ISSN 0137-2343; z. 196)

Alicja Mazur, Mirela M. Kaczmarek, Joanna E. Ratajczak, Wojciech G. Domski, Porównanie algorytmów sterowania pozycyjno-siłowego dla manipulatora typu RTR. W: Postępy robotyki / pod red. Krzysztofa Tchonia i Cezarego Zielińskiego. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018. s. 219-228. (Prace Naukowe – Politechnika Warszawska. Elektronika, ISSN 0137-2343; z. 196)

2017

Kaczmarek Mirela M, Domski Wojciech G, Mazur Alicja: Position-force control of mobile manipulator – nonadaptive and adaptive case, Archives of Control Sciences. 2017, vol. 27, nr 4, s. 487-503, Impact Factor: 0.705, https://doi.org/10.1515/acsc-2017-0029, https://www.degruyter.com/view/j/acsc.2017.27.issue-4/acsc-2017-0029/acsc-2017-0029.xml?format=INT

Domski Wojciech G, Mazur Alicja: Emergency control of a space 3R manipulator in case of one joint failure: MMAR 2017 : 22nd International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics: 28 – 31 August, 2017, Międzyzdroje, Poland. Danvers, MA : IEEE, cop. 2017. s. 384-389, http://dx.doi.org/10.1109/MMAR.2017.8046858

Domski Wojciech G, Mazur Alicja, Kaczmarek Mirela M: Adaptive algorithm for a mobile manipulator with extended factitious force approach: RoMoCo`17 : 11th International Workshop on Robot Motion and Control : workshop proceedings, July 3-5, 2017, Wąsowo, Poland. Danvers, MA : IEEE, cop. 2017. s. 111-116, https://doi.org/10.1109/RoMoCo.2017.8003900

Arent Krzysztof, Cholewiński Mateusz, Chojnacki Łukasz, Domski Wojciech G, Drwięga Michał, Jakubiak Janusz, Janiak Mariusz, Kreczmer Bogdan, Kurnicki Adam*, Stańczyk Bartłomiej*, Szczęśniak-Stańczyk Dorota*: Selected topics in design and application of a robot for remote medical examination with use of ultrasonography and auscultation from the perspective of the ReMeDi project, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems. 2017, vol. 11, nr 2, s. 82-94, http://www.jamris.org/images/ISSUES/ISSUE-2017-02/82_94%20Arent.pdf

Mazur Alicja, Domski Wojciech G, Roszkowska Elżbieta: Control of underactuated skid steering mobile platforms based on extended factitious force concept. Journal of Intelligent and Robotic Systems. 2017, vol. 85, nr 3, s. 577–595, Impact Factor: 1.512, http://dx.doi.org/10.1007/s10846-016-0389-1

2016

Cholewiński Mateusz, Mazur Alicja, Domski Wojciech G: Preliminary experimental results of factitious force method implementation for the mobile platform REX: MMAR 2016 : 21st International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics : 29 August – 1 September, 2016, Międzyzdroje, Poland. Danvers, MA : IEEE, cop. 2016. s. 363-368, http://dx.doi.org/10.1109/MMAR.2016.7575162

Mazur Alicja, Kaczmarek Mirela M, Domski Wojciech G: Sterowanie pozycją i siłą manipulatora mobilnego: Postępy robotyki. T. 2 / pod red. Krzysztofa Tchonia i Cezarego Zielińskiego. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. s. 531-540

Domski Wojciech G, Mazur Alicja, Kaczmarek Mirela M, Cholewiński Mateusz: Rozszerzona metoda siły pozornej w sterowaniu manipulatorami mobilnymi na platformach sterowanych poślizgowo. W: Postępy robotyki. T. 2 / pod red. Krzysztofa Tchonia i Cezarego Zielińskiego. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. s. 519-530

Arent Krzysztof, Szczęśniak-Stańczyk Dorota*, Stańczyk Bartłomiej*, Cholewiński Mateusz, Chojnacki Łukasz, Domski Wojciech G, Drwięga Michał, Jakubiak Janusz, Janiak Mariusz, Kreczmer Bogdan, Kurnicki Adam*: Zastosowanie robota do telediagnostyki medycznej z perspektywy projektu ReMeDi. W: Postępy robotyki. T. 1 / pod red. Krzysztofa Tchonia i Cezarego Zielińskiego. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. s. 187-198

Domski Wojciech G: Practical approach towards porting drivers for data acquisition cards under real-time operating system Linux Xenomai. W: Postępy robotyki. T. 1 / pod red. Krzysztofa Tchonia i Cezarego Zielińskiego. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. s. 91-100

Domski Wojciech G, Mazur Alicja, Cholewiński Mateusz: Factitious force method in control of skid-steering platforms with rare constraints in motion. W: MMAR 2016 : 21st International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics : 29 August – 1 September, 2016, Międzyzdroje, Poland. Danvers, MA : IEEE, cop. 2016. s. 664-669, http://dx.doi.org/10.1109/MMAR.2016.7575215

2015

Mazur Alicja, Kaczmarek Mirela M, Domski Wojciech G: Position-force control of nonholonomic mobile manipulator with simple holonomic constraint. W: RoMoCo`15 : [10th International Workshop on Robot Motion and Control] : 10th anniversary edition : workshop proceedings, July 6-8, 2015, Poznań, Poland. [Danvers : IEEE, 2015]. s. 257-262, http://dx.doi.org/10.1109/RoMoCo.2015.7219745

Arent Krzysztof, Domski Wojciech G, Cholewiński Mateusz: Deployment of model based robotic control algorithms, designed using Matlab/Simulink, in the form of OROCOS components operating under Linux Xenomai. W: MMAR 2015 : 20th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics : 24-27 August, 2015, Międzyzdroje, Poland. Danvers, MA : IEEE, cop. 2015. s. 632-637

Cholewiński Mateusz, Domski Wojciech G, Mazur Alicja: Influence of mathematical model selection on control signals for mobile manipulator with skid-steering mobile platform. W: RoMoCo`15 : [10th International Workshop on Robot Motion and Control] : 10th anniversary edition : workshop proceedings, July 6-8, 2015, Poznań, Poland. [Danvers : IEEE, 2015]. s. 64-71, http://dx.doi.org/10.1109/RoMoCo.2015.7219715

Mazur Alicja, Domski Wojciech G, Kaczmarek Mirela M, Cholewiński Mateusz: New approach to the artificial force concept for skid-streering mobile platform. W: ICINCO 2015 : proceedings of the 12th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Colmar, Alsace, France, 21-23 July, 2015. Vol. 2 / [ed. by Joaquim Filipe i in. Portugal] : SCITEPRESS, cop. 2015. s. 217-222

2014

Domski Wojciech G, Górniak Wojciech, Kwaśnik Dawid: Wykorzystanie algorytmu genetycznego w rozwiązywaniu problemu spełniania ograniczeń. W: Komputerowe przetwarzanie wiedzy : kolekcja prac 2013/2014 / pod red. Tomasza Kubika. [Wrocław] : Tomasz Kubik, [2014]. s. 82-91

Domski Wojciech G: Filtering and validation of measurements from accelerometer and gyroscope in Matlab/Simulink for a quadrotor flying robot / Wojciech Domski. W: 12th Students’ Science Conference, Boguszów-Gorce, 18-21 September 2014. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. s. 409-414

Raporty

Domski Wojciech G, Rafajłowicz Wojciech, Tarnawski Wojciech, Jabłoński Andrzej, Ratajczak Adam G, Zajda Zbigniew: Mikroprocesorowo-webowy system sterowania, telemetrii, diagnostyki i geolokalizacji dla nowej generacji maszyn drogowych z silnikami turbinowymi : dokumentacja końcowa systemu. Raporty Katedry Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 31, 176 s.

Domski Wojciech G, Rafajłowicz Wojciech, Tarnawski Wojciech, Jabłoński Andrzej, Ratajczak Adam G, Zajda Zbigniew: Mikroprocesorowo-webowy system sterowania, telemetrii, diagnostyki i geolokalizacji dla nowej generacji maszyn drogowych z silnikami turbinowymi : serwerowe algorytmy sztucznej inteligencji. Raporty Katedry Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 30, 18 s.

Domski Wojciech G, Rafajłowicz Wojciech, Tarnawski Wojciech, Jabłoński Andrzej, Ratajczak Adam G, Zajda Zbigniew: Mikroprocesorowo-webowy system sterowania, telemetrii, diagnostyki i geolokalizacji dla nowej generacji maszyn drogowych z silnikami turbinowymi : opracowanie aplikacji serwerowych. Raporty Katedry Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 29, 45 s.

Domski Wojciech G, Rafajłowicz Wojciech, Tarnawski Wojciech, Jabłoński Andrzej, Ratajczak Adam G, Zajda Zbigniew: Mikroprocesorowo-webowy system sterowania, telemetrii, diagnostyki i geolokalizacji dla nowej generacji maszyn drogowych z silnikami turbinowymi : opracowanie części serwerowej systemu i aplikacji serwisowych. Raporty Katedry Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 15, 33 s.

Domski Wojciech G, Jabłoński Andrzej, Rafajłowicz Wojciech, Ratajczak Adam G, Tarnawski Wojciech, Zajda Zbigniew: Mikroprocesorowo-webowy system streowania, telemetrii, diagnostyki i geolokalizacji dla nowej generacji maszyn drogowych z silnikami turbinowymi : opracowanie oprogramowania funkcjonalności sterownika. Raporty Katedry Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 8, 24 s.

Domski Wojciech G, Jabłoński Andrzej, Rafajłowicz Wojciech, Ratajczak Adam G, Tarnawski Wojciech, Zajda Zbigniew: Mikroprocesorowo-webowy system streowania, telemetrii, diagnostyki i geolokalizacji dla nowej generacji maszyn drogowych z silnikami turbinowymi : opracowanie częsci mikroprocesowej systemu. Raporty Katedry Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 7, 48 s.

Domski Wojciech G, Janiak Mariusz: Projekt modułu sterownika silników bezszczotkowych dla węzła sieci RTnet zintegrowanego środowiska sprzętowo-programowego. Raporty Katedry Cybernetyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej. 2015, Ser. SPR nr 65, 14 s.

Domski Wojciech G, Janiak Mariusz: Projekt płyty bazowej węzła sieci RTnet z mikrokontrolerem STM32F4. Raporty Katedry Cybernetyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej. 2014, Ser. SPR nr 7, 16 s.

Cholewiński Mateusz, Domski Wojciech G: Development of OROCOS component for implementation a simple manual controller of a motor based on S626_task component. Raporty Katedry Cybernetyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej. 2014, Ser. SPR nr 7, 20 s.

Domski Wojciech G: From Simulink block diagram to real-time OROCOS component. Raporty Katedry Cybernetyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej. 2014, Ser. SPR nr 15, 14 s.

Domski Wojciech G, Janiak Mariusz: Projekt modułu zasilania węzła sieci RTnet zintegrowanego środowiska sprzętowo-programowego. Raporty Katedry Cybernetyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej. 2014, Ser. SPR nr 13, 10 s.

Domski Wojciech G: Xenomai Linux kernel driver for Sensoray 626 multi I/O board and associated S626_task OROCOS component. Raporty Katedry Cybernetyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej. 2014, Ser. SPR nr 6, 14 s.

Domski Wojciech G: Installation and integration of Xenomai, OROCOS, ROS and RTnet on an industrial PC: step by step. Raporty Katedry Cybernetyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej. 2014, Ser. SPR nr 5, 11 s.

Artykuły w czasopismach branżowych

Domski Wojciech G*: Termostat 5×5 / Wojciech Domski. Elektronika dla Wszystkich. 2012, nr 2, s. 52-53

Domski Wojciech G*: 3rd edition – zdalnie sterowany robot na podczerwień / Wojciech Domski. Elektronika dla Wszystkich. 2011, nr 7, s. 56-57

Domski Wojciech G*: 2nd edition – robot zdalnie sterowany RC5 / Wojciech Domski. Elektronika dla Wszystkich. 2010, nr 5, s. 58-60